Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Nowy kierunek studia Pedagogika Specjalna ANS Nowy Sącz Firmowe

rok temu Nauka Nowy Sącz   239 odwiedzin

-- zł

  • img
Miasto: Nowy Sącz
Cena: -- zł

Pedagogika specjalna jednolite studia magisterskie, stacjonarne o profilu praktycznym jest to nowy kierunek studiów w ofercie Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, dający kwalifikacje nauczycielskie.

Studia oferują ciekawy program studiów obejmujący między innymi takie przedmioty jak:

Patologie społeczne

Problematyka uzależnień

Wprowadzenie do kryminologii

Subkultury młodzieżowe

Psychologia przestępczości

Metodyka twórczej resocjalizacji

Socjoterapia

Problemy readaptacji społecznej

Profilaktyka społeczna

Absolwenci tej grupy zajęć specjalizacyjnych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwolą im na wykonywanie następujących zadań:

udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, zaniedbanych wychowawczo, z rodzin patologicznych;

diagnozowanie środowisk dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie oraz obszarów zagrożeń, ich przebiegu i form występowania oraz możliwości interwencji kryzysowych;

prowadzenie grupowej terapii, udzielając wsparcia w przełamywaniu problemów rozwojowych i egzystencjalnych w szkołach i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

podejmowanie działań na rzecz rodzin dzieci niedostosowanych społecznie: motywowanie rodziców do współpracy i korzystania z pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne poszukiwanie satysfakcji z rodzicielstwa;

współpracy z rodzicami, opiekunami i wychowawcami uczestników zajęć socjoterapeutycznych, z lekarzami i psychologami, z ośrodkami pomocy społecznej oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

W NOWYM SĄCZU

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI

UL. CHRUŚLICKA 6

33–300 NOWY SĄCZ

Zapraszamy!