Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

TECHNIK BHP- ATUT Lider Kształcenia Firma

5 dni temu Nauka Nowy Sącz + 15 km   9 odwiedzin

-- zł

  • img
Cena: -- zł

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Zapraszamy na naszą stronę internetową atutszkola.pl

lub odwiedź nasz sekretariat:

ATUT Lider Kształcenia, ulica Wyszyńskiego 1, Nowy Sącz.

tel: 535361740