Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Przetarg Firma

tydzień temu Nieruchomości Klęczany   62 odwiedzin

900,000 zł

  • img
  • img
  • img
  • img
Miasto: Klęczany
Cena: 900,000 zł

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej"Lukrecja" w Klęczanach w Likwidacji

 

ogłasza

przetargustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wraz z posadowionym na niej budynkiemprodukcyjno-magazynowym  stanowiącymwłasność Spółdzielni.

 

1.  Przetarg odbędzie się dnia 2020-08-26 o godz.10.00 w siedzibie  RSP"Lukrecja" w      Klęczanach wLikwidacji.

2.  Przedmiotem przetargu jest;

    a) nieruchomość tj. działka nr 316 o powierzchni 0,3422 ha wraz zposadowionym na niej budynkiem produkcyjno-magazynowym (obiekt jestmonitorowany) o powierzchni użytkowej 1224 m2 .Nieruchomość jest usytuowanablisko drogi krajowej nr 28.Budynek jest zaopatrzony we wszystkie media (energia elektryczna, podłączony do gminnej sieci kanalizacyjnej, woda z gminnejsieci wodociągowej, przez działkę 316 przechodzi rurociąg gazowy, posiadawłasną kotłownię w której zamontowane są kotły parowe do wytwarzania pary do0,8MPa opalane węglem oraz piece CO).

    Budynek znajduje się w terenie działalnościprodukcyjnej, obsługi technicznej i gospodarczej Gminy i wsi, przeznaczone dlarealizacji zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz składów i magazynów.Dopuszcza się ich rozbudowę i modernizację pod warunkiem ograniczeniauciążliwości do granic wydzielonego terenu .      

     Działka nr 316 jest objętą księgąwieczystą  KW 38010/0 urządzoną wSądzie   Rejonowym w Gorlicach

   b) działka nr 302/7( plac i droga) o pow.0,0269 ha

   c) działka nr 220/3(stacja trafo) o pow. 0,0083 ha

       Działki nr 302/7 i nr 220/3 objęte sąksięgą wieczystą    KW 23407/2 urządzonąw Sądzie Rejonowym w Gorlicach.

    Prawo pierwokupu posiada Urząd Gminyzgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr.XXIII/258/17 z dn. 16 marca 2017r. w sprawieobszarów rewitalizacji.

    W przypadku skorzystania przez Urząd Gminyz prawa pierwokupu, Spółdzielnia zwraca koszt wstępnego aktu notarialnego. 

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900.000,00 zł.

4. Warunkiemprzystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 90.000,00 zł nakonto RSP "Lukrecja" w Klęczanach ( nr konta Bank Spółdzielczy wBieczu               (nr 20 8627 0001 2002 3004 3195 0001)najpóźniej na 2 dni przed przetargiem tj. do dnia 24-08-2020r.

5. Wadiumwniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się napoczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom przetargu wadiumzwraca się.

6. Szczegółoweinformacje na temat regulaminu przetargu, jak również o nieruchomości będącejprzedmiotem przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Klęczanachosobiście lub tel. 18 3512055, tel kom.694305018 od poniedziałku do piątku  w godz.     od 8,00-13,00.

7. Spółdzielniazastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

Szczegóły

Stan:
Używane
Rodzaj:
sprzedam