Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Powiat nowosądecki sprzedaje działki Firma

2 tygodnie temu Nieruchomości Nowy Sącz   154 odwiedzin

-- zł

  • img
Miasto: Nowy Sącz
Cena: -- zł

Powiat Nowosądecki sprzedaje sześć działek budowlanych położonych w Krynicy – Zdroju po obniżonej cenie. Inwestorzy mogą składać oferty do 2 marca 2020 r.

Właśnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowosądeckiego położonych w obrębie Krynica Wieś, miasto Krynica-Zdrój. Działki zlokalizowane są niedaleko zbiegu ulic Czarny Potok i Kraszewskiego, znajdują się na stoku o wystawie wschodniej, w odległości ok. 2 km od centrum Krynicy-Zdroju i ok 2,5 km od terenów sportowych i rekreacyjnych (Kolej Gondolowa Jaworzyna). To działki niezabudowane, z drogą dojazdową od ulicy Halnej. W ich sąsiedztwie są domy jednorodzinne i tereny zielone. Każda z działek sprzedawana jest odrębnie z równoczesną sprzedażą udziału we współwłasności w działce stanowiącej drogę wewnętrzną. Wielkość działek waha się od 821m2 do 962m2.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi komercyjne.

Cena wywoławcza działek waha się od 155 tysięcy złotych do ponad 190 tysięcy złotych brutto.

Zainteresowani powinni wpłacić wadium w wysokości 20 tysięcy złotych do 2 marca 2020 r. na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (nr 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777). Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

Oferty należy składać do 2 marca 2020 r. w Kancelarii Administracyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33, pok. 113 parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości w obrębie Krynica Wieś m. Krynica-Zdrój działka numer …....... wraz z udziałem w drodze wewnętrznej”.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu - z otwarciem ofert - odbędzie się w obecności oferentów w dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pok. 207, I piętro.

Szczegóły: https://www.bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art468.html%20https://www.bip.nowosadecki.pl/przetargi/przetargi_i_ogloszenia_starostwa/art467.htmle.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 3, tel.: 18 414 18 54

Szczegóły

Stan:
Nowe
Rodzaj:
sprzedam
Umeblowane Nie
Parking Tak
Rodzaj budynku Działka