Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Pracownik Administracyjny Firma

2 dni temu Dam pracę Nowy Sącz + 15 km   55 odwiedzin

-- zł

  • img
Cena: -- zł

Atutemnaszej firmy są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chceszwyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chceszuczestniczyć 
w naszym sukcesie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu.

 

 

Obecnieposzukujemy kandydata na stanowisko:

PracownikAdministracyjny

 

Kluczowezadania:

·        Aktualizowanie i wprowadzanie danych dosystemów,

·        Przygotowywanie ofert, analiz oraz statystyk,

·        Współpraca z innymi działami,

·        Obsługa połączeń telefonicznych

·        Administrowanie korespondencją przychodzącą iwychodzącą,

·        Prowadzenie dokumentacji,

·        Obsługa urządzeń biurowych.

 

Oczekiwania:

·        Umiejętność organizacji pracy,

·        Zdolność pracy w zespole,

·        Zaangażowania i samodzielności,

·        Dokładności w wykonywanych obowiązkach,

·        Nastawienia na rozwój,

·        Wykształcenie min. średnie,

·        Obsługa komputera m.in. pakietu MS Office.

 

Oferujemy:

·        Atrakcyjny system wynagrodzenia,

·        System premiowy,

·        Pakiet szkoleń,

·        Możliwość rozwoju zawodowego,

·        Profesjonalne narzędzia pracy,

·        Pracę w zgranym i zaangażowanym zespole,

·        Stałe godziny pracy.


Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesłanie CV na adres mailowy: [email protected]

 

Prosimy pamiętać odołączeniu klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wcelu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych).”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 iust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż AdministratoremPaństwa danych osobowych jest About You.Pl Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spichrzowej 19, 80-750 Gdańsk.Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Nr 5932.

Kontakt z AdministratoremDanych Osobowych (od 25 maja 2018r. odpowiednio Inspektor Danych Osobowych)uzyskają Państwo pod adres korespondencyjny ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk.

Dane osobowe w zakresiewymienionym w art. art. 2211 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

•             realizacji procesu rekrutacji. Podanie tych danychosobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

A jeżeli wyrażą Państwo nato dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych Państwa dane osobowebędą przetwarzane także:

•             w zakresie wizerunku;

•             w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Podanie danych i wyrażeniezgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziałuw rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i niebędzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Jeżeli wyrażą Państwo,którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodęmożna cofnąć wystosowując stosowną wiadomość pod adres mailowy zawierającąPaństwa tożsamość i informację o cofnięciu zgody.

Dane osobowe zbierane w celurealizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesurekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przezokres 4 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystaniewizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe mogą byćujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotomudzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymiumowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe niebędą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Państwu prawo dożądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawosprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawowniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwanarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.

Informuję, iż Państwa danenie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Szczegóły

Data rozpoczęcia 2019-12-16
Firma About You.PL
Rodzaj pracy Pełny etat