Zaloguj się aby mieć dostęp do najlepszych ogłoszeń. Kliknij jeśli nie masz jeszcze konta.

Doradca Klienta Firma

6 dni temu Dam pracę Nowy Sącz + 15 km   42 odwiedzin

-- zł

  • img
Cena: -- zł

Atutem naszej firmy są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jeśli cenisz sobie profesjonalizm, chcesz wyznaczać nowe kierunki rozwoju, lubisz podejmować nowe wyzwania i chcesz uczestniczyć

wnaszym sukcesie, dołącz do grupy fachowców, którzy zmieniają oblicze biznesu.

 

 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko:

Doradca Klienta

 

 

Kluczowe zadania:

•      Samodzielne oraz kreatywne organizowanie własnej pracy,

•      Analizowanie potrzeb klienta oraz jego preferencji,

•      Obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy,

•      Przygotowywanie oferty dla klienta i jej prezentacja,

•      Współpraca z innymi działami firmy,

•      Prowadzenie dokumentacji związanej z ofertami oraz raportowanie efektów pracy.

 

Oczekiwania:

•      Umiejętność budowania pozytywnych relacji z klientami,

•      Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

•      Dyspozycyjność,odpowiedzialność oraz wysoka kultura osobista,

•      Dobrej organizacji pracy własnej,

•      Wykształcenie min. średnie,

•      Mile widziane prawo jazdy kategorii B.

 

Oferujemy:

•      Atrakcyjny system wynagrodzenia,

•      System premiowy,

•      Pakiet szkoleń,

•      Możliwość rozwoju zawodowego,

•      Profesjonalne narzędzia pracy,

•      Pracę w zgranym i zaangażowanym zespole,

•      Stałe godziny pracy.

 

Osoby zainteresowane ofertą proszę o przesłanie CV na adres mailowy: [email protected]

 

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzul: „Wyrażam zgodę naprzetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, iż AdministratoremPaństwa danych osobowych jest About You.Pl Spółka z ograniczonąodpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Spichrzowej 19, 80-750 Gdańsk.Wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia Nr 5932.

Kontakt z Administratorem DanychOsobowych (od 25 maja 2018r. odpowiednio Inspektor Danych Osobowych) uzyskająPaństwo pod adres korespondencyjny ul. Piastowska 89, 80-363 Gdańsk.

Dane osobowe w zakresiewymienionym w art. art. 2211 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:

•             realizacji procesu rekrutacji. Podanie tych danychosobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

A jeżeli wyrażą Państwo na todobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych Państwa dane osobowe będąprzetwarzane także:

•             w zakresie wizerunku;

•             w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Podanie danych i wyrażenie zgód,o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału wrekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i niebędzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

Jeżeli wyrażą Państwo,którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Państwu prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawemprzetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodęmożna cofnąć wystosowując stosowną wiadomość pod adres mailowy zawierającąPaństwa tożsamość i informację o cofnięciu zgody.

Dane osobowe zbierane w celurealizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres prowadzenia procesurekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przezokres 4 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystaniewizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

Dane osobowe mogą być ujawnionepracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającymwsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowamipowierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywanedo państwa trzeciego.

Przysługuje Państwu prawo dożądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawosprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu także prawowniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwanarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.

Informuję, iż Państwa dane niebędą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Szczegóły

Data rozpoczęcia 2019-12-31
Firma About You.PL
Rodzaj pracy Pełny etat