Dzisiaj imieniny: Apolinarego, Miły, Róży Poniedziałek, 23.04.2018

Regulamin serwisu ogłoszeniowego www.ogłoszenia.sadeczanin.info
Pkt 1:
Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Nie zamieszczamy ogłoszeń o treści komercyjnej. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Moderator ma prawo usunąć ogłoszenie, które łamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 2:
Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

Pkt 3:
Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.


Pkt 4:

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu zakończenia emisji ogłoszenia, w którego treści były zawarte.Pkt 5:
Użytkownik ma możliwość wcześniejszego usunięcia swojego ogłoszenia, za pośrednictwem moderatora.
Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały zawarte w treści ogłoszeń.

Pkt 6:
Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, powtarzanie ogłoszeń o identycznej treści od tego samego ogłoszeniodawcy, wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów. Pkt 7:
W szczególności zabrania się oferowania:
 • pisania prac maturalnych i dyplomowych,

 • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam,

 • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet,

 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych,

 • zarabiania przez uczestniczenie w grach hazardowych,

 • pracy w agencjach towarzyskich,

 • leków i produktów farmaceutycznych,

 • rzeczy pochodzących z kradzieży,

 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych,

 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim,

 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

 • materiałów pornograficznych,

 • broni i narkotyków.

Pkt 8:

Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

Pkt 9:

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności:
Za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
Za umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

Pkt 10:

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

Pkt 11:

Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

Pkt 12:

Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

Pkt 13:

Zamieszczanie ogłoszeń przez agencje i biura pośredniczące w obrocie nieruchomościami jest płatne. Wysokość opłaty, oraz warunki zamieszczania takich ogłoszeń uregulowane są osobną umową.

Pkt 14:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.