Regulamin serwisu ogłoszeniowego www.ogłoszenia.sadeczanin.info
Pkt 1:
Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom BEZPŁATNE publikowanie, oraz BEZPŁATNE przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Nie zamieszczamy ogłoszeń o treści komercyjnej. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Moderator ma prawo usunąć ogłoszenie, które łamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu.

Pkt 2:
Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

Pkt 3:
Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.


Pkt 4:

Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Użytkownik sam decyduje o celach i środkach przetwarzania ww. danych. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko na stronach serwisu do momentu zakończenia emisji ogłoszenia, w którego treści były zawarte.Pkt 5:


Użytkownik ma prawo do usunięcia lub edycji swojego ogłoszenia, za pośrednictwem Administratora.
Ponadto użytkownik ma prawo do wglądu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe.
Co więcej użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania materiałów reklamowych (w rozsądnej ilości), komunikatów związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały zawarte w treści ogłoszeń.

Pkt 6:
Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii.
Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, powtarzanie ogłoszeń o identycznej treści od tego samego ogłoszeniodawcy, wątpliwej wartości (np. zarób 5000PLN w miesiąc), reklamujących inne strony www, przedstawiających ofertę sklepów. Pkt 7:
W szczególności zabrania się oferowania:
 • pisania prac maturalnych i dyplomowych,

 • zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam,

 • zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet,

 • zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych,

 • zarabiania przez uczestniczenie w grach hazardowych,

 • pracy w agencjach towarzyskich,

 • leków i produktów farmaceutycznych,

 • rzeczy pochodzących z kradzieży,

 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych,

 • kopii materiałów chronionych prawem autorskim,

 • materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia,

 • materiałów pornograficznych,

 • broni i narkotyków.

Pkt 8:

Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu - nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

Pkt 9:

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności:
Za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby trzecie,
Za umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych.

Pkt 10:

Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.

Pkt 11:

Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn.

Pkt 12:

Zabrania się kopiowania ogłoszeń (w całości lub części) w celu umieszczenia ich w innym serwisie ogłoszeniowym.

Pkt 13:

Zamieszczanie ogłoszeń przez agencje i biura pośredniczące w obrocie nieruchomościami jest płatne. Wysokość opłaty, oraz warunki zamieszczania takich ogłoszeń uregulowane są osobną umową.

Pkt 14:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie.